Велика Палата Верховного Суду прийняла рішення яким визнала, що позивачі у справах про захист їх прав як споживачів звільнені від сплати судового збору відповідно до Закону «Про захист прав споживачів» не тільки в суді першої інстанції, а й при подачі апеляційної та касаційної скарги.

Верховний Суд відступив від правової позиції Верховного Суду України у справах № 6-185цс17 і № 6-916цс17, згідно якої споживач звільнявся від сплати судового збору тільки при подачі позовної заяви і повинен був платити такий збір за подачу до суду апеляційної і касаційної скарги.

Велика Палата Верховного Суду прийшла до висновку, що відсутність в Законі «Про судовий збір» серед осіб, звільнених від сплати цього збору, категорії споживачів не може означати, що вони не мають зазначеної пільги, оскільки вона встановлена спеціальним для споживачів Законом.

Відповідно до позиції Великої палати Верховного Суду порушені права споживача можуть бути захищені не тільки в суді першої інстанції, а й в судах інших інстанцій, розгляд справи в яких є частиною єдиного цивільного процесу.

Таким чином, якщо позов фізичної особи до фінансової компанії обґрунтований серед іншого нормами Закону України «Про захист прав споживачів» судовий збір не сплачується як при поданні позову так і при поданні апеляційної та касаційної скарги.

Ви можете безкоштовно скористатися цим шаблоном скарги у випадку, коли страхова компанія ігнорує вашу заяву та подані для отримання виплати документи і не повідомляє ані позитивного, ані негативного рішення. Файл для скачування знаходиться нижче.

Якщо ваша ситуація має якісь особливості, ви можете переробити шаблон. За бажанням ви можете звернутися до нас за консультацією та допомогою у складенні скарг чи позовів щодо фінансових установ, які будуть складені саме для вас і відповідно до вашого випадку; умови надання такої послуги ви можете отримати на електронну пошту або дізнатися телефоном.

Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Департамент страхового регулювання та нагляду

вул. Бориса Грінченка, 3

м. Київ, 01001

Громадянина/нки прізвище, ім’я, по батькові

поштова адреса, телефон таабо email

   

СКАРГА

на порушення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг

  «_____»___________ _____ року між мною та ___повне найменування страхової компанії______ (далі – Страховик) було укладено договір __назва договору, яка вказана в «шапці» договору _ (далі – Договір страхування), відповідно до якого був застрахований належний мені на праві власності транспортний засіб: тип транспортного засобу, марка, модель, рік випуску, державний номер (далі – Автомобіль). Відповідно до Договору страхування Страховик зобов’язався відшкодувати мені збитки, завдані пошкодженням/ знищенням/ викраденням Автомобіля внаслідок настання події, яка є страховим випадком відповідно до Договору страхування. Я своєчасно та в повному обсязі сплатив /сплачував страховий платіж / частини страхових платежів, тобто належним чином виконував свої зобов’язання за Договором страхування. «_____»____________ року, тобто в період дії страхового покриття за Договором страхування, сталася подія, яка належить до страхових випадків, зазначених у Договорі страхування, а саме: (Далі обрати свій варіант)
 • дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої Автомобіль отримав пошкодження.
 • Автомобіль було пошкоджено/ знищено внаслідок вчинення третіми особами протиправних дій.
 • Автомобіль було пошкоджено/ знищено внаслідок пожежі /вибуху.
 • Автомобіль було пошкоджено/ знищено внаслідок стихійного лиха (вказати в дужках, якого саме; наприклад: повінь, землетрус).
 • Автомобіль було пошкоджено/ знищено внаслідок падіння предмету (вказати в дужках, якого саме; наприклад: дерева).
 • моїм Автомобілем незаконно заволоділи треті особи шляхом вчинення крадіжки / грабежу / розбою (тут при виборі варіанта краще керуватися тією кваліфікацію злочину, яка зазначена в документах правоохоронного органу щодо кримінальної справи).
Я своєчасно виконавла усі дії, передбачені Договором страхування, зокрема: Далі слід обрати ті дії, які ви повинні були вчинити і справді вчинили при настанні страхового випадку відповідно до вашого договору. Частіше за все перелік ваших обов’язків при настанні страхового випадку зазначається в розділах договору, які називаються «права та обов’язки», «дії страхувальника при настанні страхового випадку», «порядок врегулювання збитків», «порядок виплати страхового відшкодування». Якщо викладений нижче перелік не враховує ваших варіантів, ви можете доповнити або змінити його для себе.
 • негайно викликавла представників уповноваженого державного органу (вказати, якого саме: Національну поліцію / Державну службу з надзвичайних ситуацій / ін.);
 • негайно повідомивла Страховика про настання події за телефоном гарячої лінії / телефоном асистантської компанії та слідувавла усім вказівкам Страховика, наданим мені при цьому зверненні;
 • залишивсялася на місці події до прибуття представників уповноваженого державного органу та вживла всіх можливих заходів для збереження слідів події;
 • протягом ________ днів після настання події подавла Страховикові письмову заяву про настання страхового випадку;
 • надавла Страховикові передбачені Договором страхування документи, необхідні для встановлення причин, обставин події та визначення розміру збитку;
 • надавла Автомобіль Страховикові для огляду;
 • передавла Страховикові свідоцтво про реєстрацію Автомобіля, повний комплект оригінальних ключів від Автомобіля та засобів проти викрадення / документ підрозділу Національної поліції про вилучення свідоцтва про реєстрацію Автомобіля, повний комплект оригінальних ключів від Автомобіля та засобів проти викрадення.
Заява про настання страхового випадку була подана мною _____._____.20___ р, що підтверджується відміткою Страховика на моєму примірнику цієї заяви / чеком Укрпошти, виданим при прийомі поштового відправлення / відміткою у повідомленні про вручення поштового відправлення / відміткою в накладній кур'єрської служби. Огляд Автомобіля було проведено уповноваженим представником Страховика _____.____.20___ р., що підтверджується ___назва та № документу (Акт огляду тощо). Документи, необхідні для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування, були надані мною Страховику _____._____.20____ р. (підтверджується Актом приймання-передачі / відміткою Страховика на моєму примірнику супровідного листа / ваш варіант документу, яким підтверджується, коли Страховик отримав від вас документи) — якщо ви передавали документи кілька разів, треба вказати про всі ці факти за цим шаблоном. Відповідно до умов Договору страхування Страховик повинен прийняти рішення про виплату страхового відшкодування протягом ________________ днів з дати отримання Страховиком останнього документу, необхідного для прийняття рішення, і письмово повідомити про прийняте рішення страхувальника протягом _______ днів. Як було зазначено вище, я виконавла усі обов'язки, передбачені Договором страхування, та дії, необхідні для отримання страхового відшкодування; заява про настання страхового випадку подана мною вчасно; останній необхідний для прийняття рішення документ був мною переданий Страховику ______._____.20___ року. Втім, в порушення умов Договору страхування Страховик станом на день подання цієї скарги не надіслав / не надав мені рішення про відмову від виплати страхового відшкодування, рішення про виплату страхового відшкодування, вимогу про надання додаткових документів чи відомостей, або про вчинення дій, необхідних для прийняття рішення тощо. Водночас, такі дії Страховика порушують не тільки умови укладеного між нами Договору страхування, але й:
 • п.2 ч.1 ст. 20 Закону України “Про страхування”, відповідно до якої страховик зобов'язаний протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування страхувальнику;
 • п. 3 ч.1 ст. 20 Закону України “Про страхування”, відповідно до якої страховик зобов'язаний при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк;
 • ст. 25 Закону України «Про страхування», яка визначає порядок здійснення страхового відшкодування та обов’язки страховика щодо складення страхового акту, розслідування страхового випадку та безпосередньо виплати відшкодування.
Внаслідок цих порушень Страховика я не отримавла своєчасно суму належного мені страхового відшкодування, хоча розмір завданого збитку становить _____________ грн. відповідно до рахунку СТО №____ від ____.______.20____ акту оцінки майна __________ від ____._____.20____ вказати інший документ, відповідно до якого ви визначаєте витрати на ремонт автомобіля, збиток від завданих пошкоджень.   На підставі вищевикладеного, а також п.2 та п.3 ч.1 ст. 20, ст. 25, 35, 36, 37 Закону України “Про страхування”, Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, затв. розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 р. №2319, Закону України «Про звернення громадян» прошу:
 1. Порушити на підставі цієї скарги провадження про правопорушення законодавства про фінансові послуги щодо повне найменування страхової компанії_ ;
 2. Застосувати до повне найменування страхової компанії_ захід впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, а саме: зобов’язати повне найменування страхової компанії_ вжити заходів щодо усунення порушення шляхом прийняття рішення про виплату мені страхового відшкодування на підставі поданих мною документів та відомостей;
 3. Повідомити мене про результати розгляду цієї скарги та про застосований до порушника захід впливу поштою на адресу: __________________________________.
  Додатки:
 1. Копія Договору номер, дата, назва договору страхування – на _____ аркушах.
 2. Копія вкажіть тут назву, номер і дату документу, який підтверджує настання події, наприклад: довідку підрозділу Національної поліції, постанову уповноваженого органу щодо провадження в адміністративній чи кримінальній справі, довідку підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій та ін. - на _____ аркушах.
 3. Копії заяви про настання страхового випадку від ___._____.20____ р. та доказів її подання страховикові - на _____ аркушах.
 4. Копії _____________вкажіть тут назви, номери та дати документів, які підтверджують, що ви подали страховій документи щодо страхового випадку, ключі від автомобіля тощо (це можуть бути акти приймання-передачі, поштові чеки, кур’єрські накладні, ваші супровідні листи до страхової з відміткою страхової на них тощо) - на _____ аркушах.
 5. Копія Акту _________________ вкажіть тут назву, номер та дату документу про проведення страховою огляду вашого автомобіля після страхового випадку, якщо огляд проводився - на _____ аркушах.
Ви можете за бажанням також вказати і надати зі скаргою:
 1. Копія _________________ вкажіть тут назву, номер та дату документу чи документів про сплату вами страхового платежу або частин страхового платежу, які підтверджують, що сплачували платежі своєчасно і в повному обсязі - на _____ аркушах.
  Прізвище, ім’я, по батькові _______підпис________________ дата   Як засвідчувати копії (видаліть це з тексту, перш ніж друкувати та підписувати скаргу). На кожному аркуші або сторінці копії, на якій є зображення, слід зробити напис: «Копія з оригіналом згідно», - вказати дату, ваше прізвище, ініціали, поставити підпис. Завантажити шаблон скарги
У цьому випадку слід невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) письмово надати МТСБУ повідомлення про ДТП. Повідомлення про ДТП надається МТСБУ особисто у приймальні громадян (розклад роботи: у понеділок-четвер без перерви на обід - з 09:00 до 18:00, у п’ятницю без перерви на обід - з 09:00 до 16:45 ) або поштою, електронним листом, факсом (044-239-2031). Після цього з Вами зв'яжеться представник МТСБУ або Ви отримаєте лист від МТСБУ про порядок врегулювання претензії із переліком необхідних документів. Відповідно до статі 35 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", для отримання відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має на це право, протягом 30 днів з дня подання письмового повідомлення про ДТП подає до МТСБУ такі основні документи: а) заяву про страхове відшкодування (з обов’язковим зазначенням відомостей про взаєморозрахунки та наявності договору добровільного страхування майна «КАСКО») ; б) чинний на дату ДТП поліс ОСЦВА або посвідчення відповідної пільгової категорії (учасником бойових дій, інвалідом І групи, інвалідом війни, які керують належним їм ТЗ; а також особою, що керує ТЗ належним інваліду І групи, у його присутності); в) паспорт громадянина, а в разі його відсутності інший документ, яким відповідно до законодавства України може посвідчуватися особа заявника, якщо заявником є фізична особа; г) довідка про присвоєння одержувачу коштів ідентифікаційного номера платника податку (за умови його присвоєння), якщо заявником є фізична особа; ґ) документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на день скоєння дорожньо-транспортної пригоди, ( у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, заподіяної майну); д) документ, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законним представником; е) свідоцтво про смерть потерпілого (у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, пов'язаної із смертю потерпілого); є) документи, що підтверджують витрати на поховання потерпілого, (у разі вимоги заявника про відшкодування витрат на поховання потерпілого); ж) документи, що підтверджують перебування на утриманні потерпілого, його доходи за попередній (до настання дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік, розміри пенсій, надані утриманцям внаслідок втрати годувальника, (у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв'язку із смертю годувальника); з) відомості про банківські реквізити заявника. Документи, зазначені у підпунктах "в" - "ґ", "е" надаються для огляду та зняття копії або в копіях, засвідчених заявником. Документи зазначені у підпунктах "б" та "д" також надаються для огляду та зняття копії або в копіях посвідчених нотаріально або органом, установою чи організацією, що його видала. У випадку надання належним чином посвідчених копій, МТСБУ має право вимагати для огляду оригінали таких документів. Решта документів надаються в оригіналі. Звертаємо Вашу увагу, що на підставі пункту 331.1 стаття 331 Закону водій транспортного засобу, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, особа, яка має право на отримання відшкодування (потерпілий), зобов'язані сприяти МТСБУ в розслідуванні причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди, а саме: надати для огляду належний їй транспортний засіб або інше пошкоджене майно, повідомити МТСБУ про всі відомі їй обставини та надати для огляду та копіювання наявні у неї документи щодо цієї дорожньо-транспортної пригоди протягом семи робочих днів з дня отримання нею відповідної інформації або документа. Якщо зазначені особи з поважних причин не мали змоги виконати ці дії, вони мають підтвердити це документально. Невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов'язків, визначених Законом, може стати підставою для відмови у здійсненні регламентної виплати, якщо це призвело до неможливості МТСБУ встановити факт дорожньо-транспортної пригоди, причини та обставини її настання або розміру заподіяної шкоди (підпункт 37.1.3 пункту 37.1 статті 37 закону). Після отримання повідомлення про настання події, МТСБУ має право направляти запити щодо отримання відомостей, необхідних для своєчасного здійснення регламентної виплати. Проте, з метою пришвидшення строків розгляду справи, просимо сприяти МТСБУ у розслідування причин настання і обставин ДТП та надавати, крім документів зазначених вище:
 • копію довідки про пошкодження транспортного засобу, (первинна довідка складається відповідним підрозділом Національної поліції України на місці ДТП);
 • довідку про ДТП, яка видається органами внутрішніх справ (розширена довідка із зазначенням інформації про учасників ДТП та про осіб, винних у скоєні ДТП);
 • копію постанови місцевого суду, завірену належним чином (мокрою печаткою відповідного суду), що підтверджує відповідальність іншого учасника ДТП;
 • довідку медичних установ про термін тимчасової непрацездатності (за необхідності);
 • довідку спеціалізованих установ про встановлення інвалідності (за необхідності).
Прийняття МТСБУ рішення про здійснення регламентної виплати або вмотивоване рішення про відмову у здійсненні регламентної виплати приймається не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування, за умови наявності зазначених вище документів. У разі якщо заява про здійснення страхового відшкодування чи інші документи, необхідні для прийняття рішення про здійснення регламентної виплати, подані з порушенням строку, встановленого Законом, строк прийняття рішення про здійснення регламентної виплати та його виплату збільшується на кількість днів такого прострочення. ВАЖЛИВО! В деяких випадках МТСБУ може запросити додаткові документи з метою встановлення всіх обставин ДТП, встановити ступінь вини учасників і визначити розмір шкоди. ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЗАТИ КОНТАКТНІ ДАНІ У ЗАЯВАХ ТА ПОВІДОМЛЕННЯХ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ПРОЦЕСУ ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ!
Якщо не повідомити страховика у триденний термін, то після відшкодування збитків, заподіяних третій особі, страховик відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» буде мати право вимагати від свого страхувальника компенсації понесених витрат. Якщо водій транспортного засобу з поважних причин не мав змоги виконати зазначений обов'язок, він має підтвердити це документально.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує вклади фізичних осіб, тобто готівкові та безготівкові кошти в гривні або в іноземних валютах, залучені банком від вкладника (або ті, що надійшли для нього) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або через іменний депозитний сертифікат, в тому числі, нараховані відсотки. Всім вкладникам банку Фонд забезпечує повернення коштів за їх вкладами, в тому числі відсотки, на день, коли починається процедура виведення банку з ринку, але не більше, ніж встановлена цей день сума максимального розміру відшкодування вкладів. Це не залежить від кількості вкладів, які розміщені в кожному банку. Фізична особа має гарантію по депозитах у кожному з банків-учасників Фонду, водночас її сума не може перевищувати двісті тисяч гривень в одному банку. В день, коли починається процедура виведення Фондом банку з ринку, припиняють нараховуватися проценти за вкладами, при прийнятті НБУ рішення про відкликання ліцензії на здійснення банківської діяльності та ліквідацію банку з визначених законом підстав, це відбувається у день, коли було прийнято рішення про відкликання ліцензії на банківську діяльність та ліквідацію. Якщо банк реорганізувався, Фонд гарантує відшкодування вкладу на тих умовах, які існували до реорганізації. Фонд гарантує депозити, передані перехідному банку, на тих умовах, що існували до дня передачі. Право вкладника одержати гарантовану суму відшкодування за рахунок Фонду обмежується граничним розміром відшкодування. Не пізніше двадцяти робочих днів (якщо база вкладників банку містить відомості про більш як п'ятсот тисяч рахунків, - не пізніше тридцяти робочих днів) з дня, коли розпочата процедура виведення Фондом банку з ринку, починається виплата Фондом коштів у гривні. Порядок і черговість виплат визначається Фондом. Відшкодування вкладу в іноземній валюті проводиться в гривні після перерахунку суми вкладу за офіційним курсом національної валюти, який встановлюється НБУ на день, коли починається процедура виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації. Якщо НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк з визначених законом підстав, то відшкодування відбувається після перерахунку суми вкладу за курсом національної валюти, що встановлений НБУ на дату початку ліквідації банку. У день, коли подаються документи для внесення відомостей про ліквідацію банку як юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Фонд закінчує виплати.